PM Projectes estratègics

Seguiment i planificació de projectes en el marc de documents estratègics

Demo —> https://projectes.projectmonitor.cat/login.html Login: usuari@projectes.cat / Contasenya: “usuari2018”

 
 

El projecte com a ítem bàsic d’anàlisi

L’eina PM Projectes estratègics pren com a referència projectes i activitats que donen resposta a PAM municipals, plans estratègics, directors o d’actuació de referència

 
Captura+de+Pantalla+2019-03-25+a+les+17.38.03.jpg
Captura%252Bde%252BPantalla%252B2019-03-25%252Ba%252Bles%252B17.42.38.jpg

L’entrada de dades

La fitxa de projecte consta de 4 blocs d’informació, que són:

  • DADES GENERALS: elements bàsics de la gestió del projecte

  • PLANIFICACIÓ: inici, final i fites

  • SEGUIMENT D’EXECUCIÓ I INDICADORS: informació quantitativa i qualitativa

  • DOCUMENTACIÓ: annex d’arxius o hipervincles

Consulta i explotació

A la pàgina de consultes s’hi centralitza tota l’explotació de dades:

  • PRINCIPALS INDICADORS: informació agregada

  • OBJECTIUS I PROJECTES: recull dels projectes derivats de cada objectiu o línia d’actuació

  • PLANIFICACIÓ I FITES: Gantt de projectes, fases, accions i fites

  • CALENDARI: elements rellevants dels projectes (inici, final, fites)

Tota la informació es pot filtrar per una dotzena de criteris i se’n poden extreure informes individuals o de bloc, en PDF i XLS

Captura%2Bde%2BPantalla%2B2019-03-25%2Ba%2Bles%2B17.50.34.jpg