Una eina per a la gestió integral local

Project Monitor Local es constitueix com una eina amb vocació de màxima integralitat i centrada en les necessitats del món local. Hem dissenyat una eina d’ús intuïtiu, robusta i de rendiment immediat per part dels usuaris i directius de les institucions públiques locals.

 
 

4 blocs: Institucional / Projectes / Indicadors KPI / Bústia Local

Institucional: s'hi recull de manera sistematitzada tota aquella informació pròpia dels òrgans deliberatius, representatius i de participació.

Projectes: contempla tota aquella activitat pròpia que s'estructura en forma de projectes (inici i final determinats, amb recursos humans i materials específics, etc.).

Indicadors KPI: consisteix en un sistema que permet fer seguiment d'indicadors clau vinculats a processos/tràmits o equipaments/serveis locals

Bústia Local: un sistema que permet donar d'alta i tractar tot allò que ocorre de forma sobrevinguda o no reglada (incidències, peticions, queixes ciutadanes).


APP Bústia Local

Els municipis i ens locals han de posar a disposició d’uns veïns/contribuents cada cop més
exigents aquells mecanismes que permetin una interacció fluïda i una resolució
d’incidències diligent. Per això, hem dissenyat l’APP mòbil Bústia Local, vinculada a
l’eina, a partir de la qual tant ciutadans com ajuntaments podran fer seguiment de totes
les peticions.

El prototip de l’app Bústia Local és disponible a les principals botigues d’aplicacions: Play
Store
(android) i Apple Store (iphone).

 

screen696x696.jpeg

Una solució estàndard adaptada a cada realitat

Cada ens o institució local pot tenir necessitats diverses. Ens adaptem a cada cas i acabem configurant el Project Monitor Local de manera personalitzada. I sempre mantenint les característiques bàsiques: accés i consulta de dades vives en tot moment i des de qualsevol dispositiu mòbil o de sobretaula.

Podeu fer-vos una idea de les funcionalitats estàndard a través d'aquest vídeo tutorial

Contacteu-nos i us donarem accés al prototip bàsic via la url local.projectmonitor.cat o per a una demostració in situ a les vostres instal·lacions